Aixecament de capital

 

La nostra experiència en fons de PrivateEquity, tant al Regne Unit com a España, li permetrà:

 

  • Realitzar tot el seu potencial, amb el capital necessari que permeti el creixement a mig i llarg termini.
  • Trobar el soci financer més adequat, que aporti els recursos necessaris, l’experiència i la xarxa de contactes dins el seu sector
  • Diversificar el risc dels accionistes, al passar a compartir la propietat del seu negoci amb socis financers que facilitin l’accés a diferents fonts de finançament.

 

La nostra xarxa de contactes dins del camp de PrivateEquity ens permet desenvolupar eficaçment operacions de capital de desenvolupament, Buy&Build, MBO, MBI, així com de reestructuració financera i/o operativa.